> Smart-Coach
Smart-Coach
In de dienstenboekjes van Smart-Coach
worden de hiernaast genoemde onderwerpen
behandeld.
> Opstartfase
Opstartfase
Tijdens de opstartfase van de begeleiding van
Smart-Coach breng je samen met je
begeleider in kaart of er dringende vragen zijn
op het gebied van huisvesting en inkomen.
> Administratie
Administratie
Het is belangrijk voor je gemoedsrust dat je
leert hoe je allerlei administratieve zaken goed
moet regelen.
> Budgetplanning
Budgetplanning
In het productboekje budgetplanning wordt
de huidige situatie geanalyseerd door middel
van een budgetoverzicht. In dit overzicht
worden je inkomsten, je uitgaven en je
schulden opgenomen...
> Contacten met instantie
Contacten met instanties
In Nederland heb je gedurende je leven te maken met
een groot aantal instanties. Om het contact met
deze instanties goed te laten verlopen is
het belangrijk om te weten wat
de kerntaken van de verschillende
instanties zijn.
> Dagstructuur
Dagstructuur
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je een
goede dagstructuur hebt. Het is namelijk
gebleken dat mensen die een goede
dagstructuur hebben veel beter in hun vel
zitten dan mensen zonder structuur in
hun leven.
> Sociale contacten
Sociale contacten
Het hebben van contacten in je sociale omgeving
bevordert je zelfredzaamheid; je gevoel van
eigenwaarde; je gevoel ergens bij te horen en je
gevoel van geluk of levensvreugde.
> Transfer vaardigheden
Transfer vaardigheden
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je de
vaardigheden die je leert tijdens je
behandeling binnen de geestelijke
gezondheidszorg in je dagelijkse leven in de
praktijk brengt.

Over Smart-Coach

Rapportage GGD november 2020 – Onderzoek kwaliteit van zorg Smart-Coach

Welkom bij Smart-Coach!

Smart-Coach biedt coachingstrajecten aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychische stoornis (o.a. autisme en ADHD) of een psychosociale problematiek. Smart-Coach verleent hulp aan zowel jeugdigen (vanaf 18 jaar) als volwassenen. Wij leveren onze WMO en WLZ zorg op Zorg in Natura basis. U kunt desgewenst ook kiezen voor een PGB.

Kenmerken

  • Smart-Coach stelt in haar dienstverlening altijd de behoeften van haar cliënten centraal.
  • Smart-Coach heeft geen wachtlijst en start direct met de hulpverlening.
  • Smart-Coach levert haar diensten ook in de avonduren en in de weekenden.
  • Smart-Coach biedt 24-uurs zorg in de vorm van begeleid wonen.

Is Smart-Coach iets voor jou?

  • Heb jij iemand nodig die samen met jou, jouw leven weer opnieuw in kan richten? Waarbij je bang mag zijn, fouten mag maken en je mag leren van je fouten?
  • Ben jij iemand die aangesproken wil worden op wie je bent, wat je kan, of wil je dit verder ontdekken, maar heb of ken je niemand die jou hierbij kan helpen?
  • Word je moe van de diagnoses die er gesteld zijn en weet je eigenlijk niet goed hoe je daarmee om moet gaan?
  • Loop je telkens tegen dezelfde muren aan?
  • Voel je, je niet serieus genomen?

Als je deze vragen herkent dan is Smart-Coach iets voor jou. Wij helpen mensen die een steuntje in de rug nodig hebben! Om je te kunnen helpen heb je wel een diagnose nodig van waaruit een indicatie gesteld kan worden. Een indicatie bepaalt op hoeveel zorg jij recht hebt. Wil je hier meer over weten? Kijk dan bij aanmelding.