> Smart-Coach
Smart-Coach
In de dienstenboekjes van Smart-Coach
worden de hiernaast genoemde onderwerpen
behandeld.
> Opstartfase
Opstartfase
Tijdens de opstartfase van de begeleiding van
Smart-Coach breng je samen met je
begeleider in kaart of er dringende vragen zijn
op het gebied van huisvesting en inkomen.
> Administratie
Administratie
Het is belangrijk voor je gemoedsrust dat je
leert hoe je allerlei administratieve zaken goed
moet regelen.
> Budgetplanning
Budgetplanning
In het productboekje budgetplanning wordt
de huidige situatie geanalyseerd door middel
van een budgetoverzicht. In dit overzicht
worden je inkomsten, je uitgaven en je
schulden opgenomen...
> Contacten met instantie
Contacten met instanties
In Nederland heb je gedurende je leven te maken met
een groot aantal instanties. Om het contact met
deze instanties goed te laten verlopen is
het belangrijk om te weten wat
de kerntaken van de verschillende
instanties zijn.
> Dagstructuur
Dagstructuur
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je een
goede dagstructuur hebt. Het is namelijk
gebleken dat mensen die een goede
dagstructuur hebben veel beter in hun vel
zitten dan mensen zonder structuur in
hun leven.
> Sociale contacten
Sociale contacten
Het hebben van contacten in je sociale omgeving
bevordert je zelfredzaamheid; je gevoel van
eigenwaarde; je gevoel ergens bij te horen en je
gevoel van geluk of levensvreugde.
> Transfer vaardigheden
Transfer vaardigheden
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je de
vaardigheden die je leert tijdens je
behandeling binnen de geestelijke
gezondheidszorg in je dagelijkse leven in de
praktijk brengt.

Opstartfase

Tijdens de opstartfase van de begeleiding van Smart Coach wordt er in verschillende fases bekeken wat Smart-Coach voor jou kan gaan betekenen. Na elke fase wordt benoemd of er over gegaan kan worden naar de volgende fase. Wanneer fasen 1 t/m 3 aan alle richtlijnen voldoen, word je in fase 4 in zorg opgenomen en kijken we uit naar een prettige samenwerking.

Hieronder de verschillende fasen op een rij:

Fase 1 – Kennismakingsfase

Er wordt een kennismakingsgesprek ingepland om te bekijken wie jij bent en waar jouw hulpvragen liggen. Tevens wordt er samen met jou gekeken of er diagnoses gesteld zijn en er een indicatie vastgesteld is. Een indicatie betekent dat een onafhankelijk orgaan heeft vastgesteld welke zorg en hoeveel zorg jij mag ontvangen. Wanneer er nog geen diagnose is gesteld of een indicatie is afgegeven, bekijkt Smart-Coach samen met de cliënt en verwijzer de mogelijkheden binnen en buiten Smart-Coach . Indien er mogelijkheden binnen Smart-Coach zijn gaat fase 2 van start.

Fase 2 – Dossier compleet maken

Als het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden, dan worden de benodigde documenten verzameld en worden er eventuele dossiers opgevraagd bij eerdere hulpverleningsinstanties om het dossier compleet te maken. Tevens kan er in deze fase een indicatie en/of financiering aangevraagd worden met behulp van Smart-Coach en betrokken partijen.

Fase 3 – Intakegesprek

Zodra het dossier compleet is gemaakt, wordt er een intakegesprek ingepland. Hierbij wordt er verder ingegaan op de verschillende leefgebieden. Er wordt gekeken welke hulpvragen je hebt en of Smart-Coach hierop aansluit.

Fase 4 – Risicoanalyse en ZRM

Nadat het intakegesprek heeft plaats gevonden, vindt er een gesprek plaats met de orthopedagoog. In dit gesprek gaat de orthopedagoog samen met jou een zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) en risicoanalyse invullen. Zodat jij op een zo prettig en zo veilig mogelijke manier begeleiding kan ontvangen. De orthopedagoog schrijft ook een beeldvorming, dit is de basis van je plan van aanpak.

Fase 5 – Instroom in zorg

Daarna vindt de instroom plaats. Je maakt kennis met de begeleider opstartfase, zij is diegene die de eerste prangende hulpvragen samen met jou oppakt en de eerste doelen opstelt samen met jou, in je plan van aanpak

Fase 6 – In zorg

Als de opstartfase afgerond is, is de financiering rond en hebben wij een goed beeld van wie jij bent en wat je behoeften zijn. Samen met de begeleider opstartfase wordt er bekeken welke persoonlijk begeleider het beste bij jou wensen aansluit. Deze persoonlijk begeleider gaat het gehele traject verder met je aan.