> Smart-Coach
Smart-Coach
In de dienstenboekjes van Smart-Coach
worden de hiernaast genoemde onderwerpen
behandeld.
> Opstartfase
Opstartfase
Tijdens de opstartfase van de begeleiding van
Smart-Coach breng je samen met je
begeleider in kaart of er dringende vragen zijn
op het gebied van huisvesting en inkomen.
> Administratie
Administratie
Het is belangrijk voor je gemoedsrust dat je
leert hoe je allerlei administratieve zaken goed
moet regelen.
> Budgetplanning
Budgetplanning
In het productboekje budgetplanning wordt
de huidige situatie geanalyseerd door middel
van een budgetoverzicht. In dit overzicht
worden je inkomsten, je uitgaven en je
schulden opgenomen...
> Contacten met instantie
Contacten met instanties
In Nederland heb je gedurende je leven te maken met
een groot aantal instanties. Om het contact met
deze instanties goed te laten verlopen is
het belangrijk om te weten wat
de kerntaken van de verschillende
instanties zijn.
> Dagstructuur
Dagstructuur
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je een
goede dagstructuur hebt. Het is namelijk
gebleken dat mensen die een goede
dagstructuur hebben veel beter in hun vel
zitten dan mensen zonder structuur in
hun leven.
> Sociale contacten
Sociale contacten
Het hebben van contacten in je sociale omgeving
bevordert je zelfredzaamheid; je gevoel van
eigenwaarde; je gevoel ergens bij te horen en je
gevoel van geluk of levensvreugde.
> Transfer vaardigheden
Transfer vaardigheden
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je de
vaardigheden die je leert tijdens je
behandeling binnen de geestelijke
gezondheidszorg in je dagelijkse leven in de
praktijk brengt.

Organisatie

Missie

Groei van mensen is de trots van Smart-Coach. Smart-Coach begeleidt mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis en/of psychosociale problematiek naar stabiliteit als basis voor groei.

Ieder mens is iemand; Smart-Coach sluit aan bij ieders eigenheid om van daaruit samen tot ontwikkeling te komen.

Visie 

Smart-Coach is de loopplank tussen ‘wal en schip’. Medewerkers krijgen ruimte om te doen wat nodig is: Er zijn, dichtbij, maatwerk in de begeleiding en het bieden van een veilige woonomgeving. In dialoog met de cliënt zetten wij ons in om het unieke van de persoon tot ontplooiing te brengen, hun leven betekenisvol te laten zijn en hen een waardevol deel uit te laten maken van onze maatschappij.