> Smart-Coach
Smart-Coach
In de dienstenboekjes van Smart-Coach
worden de hiernaast genoemde onderwerpen
behandeld.
> Opstartfase
Opstartfase
Tijdens de opstartfase van de begeleiding van
Smart-Coach breng je samen met je
begeleider in kaart of er dringende vragen zijn
op het gebied van huisvesting en inkomen.
> Administratie
Administratie
Het is belangrijk voor je gemoedsrust dat je
leert hoe je allerlei administratieve zaken goed
moet regelen.
> Budgetplanning
Budgetplanning
In het productboekje budgetplanning wordt
de huidige situatie geanalyseerd door middel
van een budgetoverzicht. In dit overzicht
worden je inkomsten, je uitgaven en je
schulden opgenomen...
> Contacten met instantie
Contacten met instanties
In Nederland heb je gedurende je leven te maken met
een groot aantal instanties. Om het contact met
deze instanties goed te laten verlopen is
het belangrijk om te weten wat
de kerntaken van de verschillende
instanties zijn.
> Dagstructuur
Dagstructuur
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je een
goede dagstructuur hebt. Het is namelijk
gebleken dat mensen die een goede
dagstructuur hebben veel beter in hun vel
zitten dan mensen zonder structuur in
hun leven.
> Sociale contacten
Sociale contacten
Het hebben van contacten in je sociale omgeving
bevordert je zelfredzaamheid; je gevoel van
eigenwaarde; je gevoel ergens bij te horen en je
gevoel van geluk of levensvreugde.
> Transfer vaardigheden
Transfer vaardigheden
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je de
vaardigheden die je leert tijdens je
behandeling binnen de geestelijke
gezondheidszorg in je dagelijkse leven in de
praktijk brengt.

Voorzitter

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Smart-Coach b.v. en van Woonbegeleiding Nederland b.v.

 

Jeroen Rovers, 60 jaar

Profiel: inhoudelijke en strategische aspecten.

Huidige functie:

Jeroen Rovers Management en Advies op de terreinen: wonen, cultuur, sociaal werk, zorg en overheden.

Relevante vorige functies:

Directeur-bestuurder Sociom, organisatie voor sociaal werk in het Land van Cuijk, vanaf 2010 – 2019.

Zelfstandige met opdrachten voor organisaties voor maatschappelijke opvang, Zet Tilburg,  en gemeenten (2004 – 2010).

Als directeur van stedelijk jongerenwerk Attak in Tilburg (1997 – 2004).

Als (interim-)directeur en teamhoofd welzijnswerk regio Oss (1994-1997)

Ervaring als maatschappelijk werker (1985 – 1994) en verpleegkundige (1976 – 1982).

Bestuurlijke ervaring:

  • Bestuurslid (11 jaar) en interim-directeur van poppodium W2 te ’s-Hertogenbosch.
  • Bestuurslid Stichting Vrienden van Warm Onthaal. Ondersteunend aan werkgelegenheidsproject / sociale activering, tot 2014.
  • Lid van de Doe-Geld jury (2002 – 2008) ten behoeve van projecten die door en voor jongeren worden ontwikkeld en uitgevoerd. De jury is benoemd door het College van B&W te ’s-Hertogenbosch.
  • Voorzitter van de Stichting Tilburg-Tuzla (2002 – 2010). Deze stichting bevordert praktische samenwerking tussen de steden Tilburg en Tuzla (Bosnië) op het terrein van onderwijs, werkgelegenheid en jongerencultuur. Samenwerking met partners in Bosnië, Italië en Nederland.
  • Secretaris van het bestuur van de Stichting Exodus, opvang voor ex-gedetineerden, te  ’s-Hertogenbosch (2007 – 2010).