> Smart-Coach
Smart-Coach
In de dienstenboekjes van Smart-Coach
worden de hiernaast genoemde onderwerpen
behandeld.
> Opstartfase
Opstartfase
Tijdens de opstartfase van de begeleiding van
Smart-Coach breng je samen met je
begeleider in kaart of er dringende vragen zijn
op het gebied van huisvesting en inkomen.
> Administratie
Administratie
Het is belangrijk voor je gemoedsrust dat je
leert hoe je allerlei administratieve zaken goed
moet regelen.
> Budgetplanning
Budgetplanning
In het productboekje budgetplanning wordt
de huidige situatie geanalyseerd door middel
van een budgetoverzicht. In dit overzicht
worden je inkomsten, je uitgaven en je
schulden opgenomen...
> Contacten met instantie
Contacten met instanties
In Nederland heb je gedurende je leven te maken met
een groot aantal instanties. Om het contact met
deze instanties goed te laten verlopen is
het belangrijk om te weten wat
de kerntaken van de verschillende
instanties zijn.
> Dagstructuur
Dagstructuur
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je een
goede dagstructuur hebt. Het is namelijk
gebleken dat mensen die een goede
dagstructuur hebben veel beter in hun vel
zitten dan mensen zonder structuur in
hun leven.
> Sociale contacten
Sociale contacten
Het hebben van contacten in je sociale omgeving
bevordert je zelfredzaamheid; je gevoel van
eigenwaarde; je gevoel ergens bij te horen en je
gevoel van geluk of levensvreugde.
> Transfer vaardigheden
Transfer vaardigheden
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je de
vaardigheden die je leert tijdens je
behandeling binnen de geestelijke
gezondheidszorg in je dagelijkse leven in de
praktijk brengt.

Werkwijze

Stappenplan

Smart-Coach biedt maatwerk en handelt vanuit een vaste methodiek, die de zelfredzaamheid van cliënten vergroot en zorgt voor probleemverlichting. De methodiek bestaat uit de volgende stappen, bij elke stap wordt de cliënt betrokken en zijn/haar wensen in acht genomen:

 1. Inventarisatie van de hulpvraag
 2. Het opstellen van een hulpverleningsplan (Plan van Aanpak)
 3. Het feitelijk uitvoeren of realiseren van het benodigde hulpverleningsaanbod
 4. Het bewaken van de voortgang van de hulp
 5. De evaluatie van de geboden hulp
 6. De toegang tot (her)indicatie verzorgen

Coaching

Wij bieden begeleiding en coaching op onder andere de volgende leefgebieden:

 1. Vinden en behouden van geschikte woonruimte
 2. Dagstructuur
 3. Structuur aanbieden bij het voeren van een eigen administratie
 4. Organisatie van de huishouding
 5. Stimuleren van contacten in de persoonsgebonden sociale omgeving
 6. Transfer van vaardigheden die worden geleerd tijdens behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg
 7. Voorbereiden van gesprekken met diverse instanties
 8. Bewustwording bij schuldproblematiek

Met behulp van de beeldvorming, de Zelfredzaamheidsmatrix, het behandelplan, het signaleringsplan en het plan van aanpak wordt ingezoomd op de kracht, mogelijkheden en wensen van de cliënt. Indien nodig wordt samengewerkt met externe behandelaars en/of verslavingszorg.

Het praktische aspect van de begeleiding is gebaseerd op de Smart-Coach Methode. De Smart- Coach Methode is op haar beurt weer gefundeerd op het 8-fasen model. Daarnaast werken we met de Individuele Rehabilitatiemethodiek (IRB). In deze methodiek staat het werken vanuit de (herstel)kracht van de cliënt centraal.

We streven ernaar om de cliënten zoveel als mogelijk vanuit hun eigen regie te begeleiden. In de begeleiding wordt actief aandacht besteed aan het vergroten van de eigen regie en de zelfredzaamheid van de cliënt.

Alle stappen die we met onze cliënten zetten, worden vastgelegd in het digitale cliëntdossier. Door middel van MDO’s betrekken we op structurele basis het netwerk van de cliënt bij onze hulpverlening. Tenslotte hebben we ook een cliëntenraad om de inspraak van onze cliënten in onze hulpverlening te waarborgen.