> Smart-Coach
Smart-Coach
In de dienstenboekjes van Smart-Coach
worden de hiernaast genoemde onderwerpen
behandeld.
> Opstartfase
Opstartfase
Tijdens de opstartfase van de begeleiding van
Smart-Coach breng je samen met je
begeleider in kaart of er dringende vragen zijn
op het gebied van huisvesting en inkomen.
> Administratie
Administratie
Het is belangrijk voor je gemoedsrust dat je
leert hoe je allerlei administratieve zaken goed
moet regelen.
> Budgetplanning
Budgetplanning
In het productboekje budgetplanning wordt
de huidige situatie geanalyseerd door middel
van een budgetoverzicht. In dit overzicht
worden je inkomsten, je uitgaven en je
schulden opgenomen...
> Contacten met instantie
Contacten met instanties
In Nederland heb je gedurende je leven te maken met
een groot aantal instanties. Om het contact met
deze instanties goed te laten verlopen is
het belangrijk om te weten wat
de kerntaken van de verschillende
instanties zijn.
> Dagstructuur
Dagstructuur
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je een
goede dagstructuur hebt. Het is namelijk
gebleken dat mensen die een goede
dagstructuur hebben veel beter in hun vel
zitten dan mensen zonder structuur in
hun leven.
> Sociale contacten
Sociale contacten
Het hebben van contacten in je sociale omgeving
bevordert je zelfredzaamheid; je gevoel van
eigenwaarde; je gevoel ergens bij te horen en je
gevoel van geluk of levensvreugde.
> Transfer vaardigheden
Transfer vaardigheden
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je de
vaardigheden die je leert tijdens je
behandeling binnen de geestelijke
gezondheidszorg in je dagelijkse leven in de
praktijk brengt.
Schrijf je hier in voor het Smart-Coachpakket

Smart-Coach
Postbus 266
5201 AG ’s-Hertogenbosch

073-5221271
info@smart-coach.nl

KvK: 17206479

Klik hier voor het kwaliteits-
rapport 2021

Klik hier voor de klokkenluidersregeling

Werkwijze

Stappenplan

Smart-Coach biedt maatwerk en handelt vanuit een vaste methodiek, die de zelfredzaamheid van cliënten vergroot en zorgt voor probleemverlichting. De methodiek bestaat uit de volgende stappen, bij elke stap wordt de cliënt betrokken en zijn/haar wensen in acht genomen:

 1. Inventarisatie van de hulpvraag
 2. Het opstellen van een hulpverleningsplan (Plan van Aanpak)
 3. Het feitelijk uitvoeren of realiseren van het benodigde hulpverleningsaanbod
 4. Het bewaken van de voortgang van de hulp
 5. De evaluatie van de geboden hulp
 6. De toegang tot (her)indicatie verzorgen

Coaching

Wij bieden begeleiding en coaching op onder andere de volgende leefgebieden:

 1. Vinden en behouden van geschikte woonruimte
 2. Dagstructuur
 3. Structuur aanbieden bij het voeren van een eigen administratie
 4. Organisatie van de huishouding
 5. Stimuleren van contacten in de persoonsgebonden sociale omgeving
 6. Transfer van vaardigheden die worden geleerd tijdens behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg
 7. Voorbereiden van gesprekken met diverse instanties
 8. Bewustwording bij schuldproblematiek

De structuur van de dienstverlening van Smart-Coach wordt bepaald door de Smart Coach methode , deze is beschreven in 8 productboekjes (Opstartfase, Dagstructuur, Contacten met instanties, Contacten in de persoonsgebonden sociale omgeving, Transfer van vaardigheden, Budgetplanning, Dagbesteding en Administratie).

De Smart Coach methode is gebaseerd op het zogenaamde 8-fasen model:

De leefgebieden die aan bod komen binnen de Smart Coach methode zijn afgeleid van de leefgebieden van het 8-fasenmodel. De manier waarop er binnen de leefgebieden wordt gewerkt aan verbetering van de situatie van de cliënt is een algemeen geaccepteerde werkvorm, namelijk analyse => formulering van doelen => actie => evaluatie.