> Smart-Coach
Smart-Coach
In de dienstenboekjes van Smart-Coach
worden de hiernaast genoemde onderwerpen
behandeld.
> Opstartfase
Opstartfase
Tijdens de opstartfase van de begeleiding van
Smart-Coach breng je samen met je
begeleider in kaart of er dringende vragen zijn
op het gebied van huisvesting en inkomen.
> Administratie
Administratie
Het is belangrijk voor je gemoedsrust dat je
leert hoe je allerlei administratieve zaken goed
moet regelen.
> Budgetplanning
Budgetplanning
In het productboekje budgetplanning wordt
de huidige situatie geanalyseerd door middel
van een budgetoverzicht. In dit overzicht
worden je inkomsten, je uitgaven en je
schulden opgenomen...
> Contacten met instantie
Contacten met instanties
In Nederland heb je gedurende je leven te maken met
een groot aantal instanties. Om het contact met
deze instanties goed te laten verlopen is
het belangrijk om te weten wat
de kerntaken van de verschillende
instanties zijn.
> Dagstructuur
Dagstructuur
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je een
goede dagstructuur hebt. Het is namelijk
gebleken dat mensen die een goede
dagstructuur hebben veel beter in hun vel
zitten dan mensen zonder structuur in
hun leven.
> Sociale contacten
Sociale contacten
Het hebben van contacten in je sociale omgeving
bevordert je zelfredzaamheid; je gevoel van
eigenwaarde; je gevoel ergens bij te horen en je
gevoel van geluk of levensvreugde.
> Transfer vaardigheden
Transfer vaardigheden
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je de
vaardigheden die je leert tijdens je
behandeling binnen de geestelijke
gezondheidszorg in je dagelijkse leven in de
praktijk brengt.

Zorgverlening

Smart-Coach biedt diverse vormen van begeleiding . Deze begeleiding wordt geboden conform de zelfredzaamheidsmatrix  in samenwerking met de Smart-Coach methode.

Smart-Coach biedt verschillende trajecten aan, deze zijn:

  •           Ambulant
  •           Woonbegeleiding

Smart-Coach gaat daarnaast samen met de cliënt op zoek naar passende dagbesteding.

Ambulante begeleiding.

Ambulante begeleiding, betekent begeleiding bij de cliënt aan huis. De cliënt wordt begeleid vanuit zijn of haar eigen leefomgeving. De cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen, die samen met hem of haar een plan van aanpak opstelt. Conform dit plan van aanpak, wordt aan doelen op diverse leefgebieden gewerkt.

Indien u vragen heeft over onze ambulante begeleiding dan kunt u terecht bij het secretariaat van Smart-Coach B.V. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via 073-5221271, of per e-mail via info@smart-coach.nl.

Woonbegeleiding

Smart-Coach  biedt naast ambulante begeleiding ook woonbegeleiding aan. Dit betekent dat de cliënt naast persoonlijke begeleiding, zoals hierboven benoemd, ook begeleiding krijgt bij het wonen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan groepsbegeleiding, groepsactiviteiten, ondersteuning in huishoudelijke taken en dagbesteding.Smart-Coach faciliteert diverse woonprojecten, die onderverdeeld zijn in 24 uurs zorg en semi 24 uurs zorg.

Woongroep ‘s-Hertogenbosch

Smart Coach  heeft in september 2013 haar deuren geopend met een  wooninitiatief voor haar cliënten onder de naam Smart Coach Wonen. Het pand in de wijk Kruiskamp in ‘s-Hertogenbosch wordt gebruikt voor cliënten die niet meer zelfstandig  kunnen wonen of voorbereid willen worden om in de toekomst zelfstandig te gaan wonen.

In samenwerking met woonstichting Kleine Meierij wonen hier 22 Smart Coach-cliënten. Het pand bestaat uit vijf gekoppelde woonhuizen met in totaal drie keukens. In de woning is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Iedere cliënt heeft een eigen persoonlijk begeleider, daarnaast zijn er groepsbegeleiders aanwezig. Op deze manier kan iedere cliënt op ieder moment van de dag aanspraak maken op de zorg die op dat moment nodig is. De cliënt bepaalt zelf waar hij hulp bij wil krijgen. Samen met de begeleider wordt de huidige situatie van de cliënt in kaart gebracht en worden realistische doelen gesteld op verschillende leefgebieden.

Er zijn veel mogelijkheden in ons wooninitiatief. Indien u vragen heeft over dit wooninitiatief, dan kunt u terecht bij het secretariaat van Smart Coach. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via 073-5221271, of per e-mail via info@smart-coach.nl .

Woongroep Tilburg

Smart Coach heeft 1 januari 2017 haar deuren geopend met een wooninitiatief voor haar cliënten in Tilburg.

Het pand in Tilburg is ingericht voor cliënten die niet meer zelfstandig kunnen wonen of voorbereid willen worden om in de toekomst zelfstandig te gaan wonen. Dit is een semi-begeleid wonen traject, aangezien hier 6 uur per dag begeleiding aanwezig is. Buiten deze uren krijgen deze cliënten 5 tot 10 uur begeleiding van hun persoonlijk begeleider en bij calamiteiten is er een telefonische bereikbaarheidsdienst die 24-uur per dag bereikbaar is. Het pand bestaat uit een aantal studio’s. De cliënt bepaalt zelf waar hij of zij hulp bij wil krijgen. Smart Coach werkt tijdens het Begeleid Wonen traject met de Smart Coach methode.

Er zijn veel mogelijkheden in ons wooninitiatief. Indien u vragen heeft over ons wooninitiatief, dan kunt u terecht bij het secretariaat van Smart Coach. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via 073-5221271 of per e-mail via info@smart-coach.nl .

Woongroep Rosmalen

Op 1 oktober 2014 heeft het woonproject van Smart Coach Wonen te Rosmalen haar deuren geopend. Het woonproject is er voor cliënten die een grote stap willen maken naar zelfstandig wonen. Dit is een semi-begeleid wonen traject, aangezien hier 14 uur per dag begeleiding aanwezig is. Buiten deze uren kunnen de cliënten contact opnemen met een telefonisch bereikbaarheidsdienst die 24-uur per dag bereikbaar is. De cliënten in het woonproject wonen zelfstandig In een studio. Elke studio bestaat uit een woon-slaapkamer, keukenblok en aparte badkamer met toilet.

Er zijn veel mogelijkheden in ons wooninitiatief. Indien u vragen heeft over dit wooninitiatief, dan kunt u terecht bij het secretariaat van Smart Coach. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via 073-5221271, of per e-mail via info@smart-coach.nl .