> Smart-Coach
Smart-Coach
In de dienstenboekjes van Smart-Coach
worden de hiernaast genoemde onderwerpen
behandeld.
> Opstartfase
Opstartfase
Tijdens de opstartfase van de begeleiding van
Smart-Coach breng je samen met je
begeleider in kaart of er dringende vragen zijn
op het gebied van huisvesting en inkomen.
> Administratie
Administratie
Het is belangrijk voor je gemoedsrust dat je
leert hoe je allerlei administratieve zaken goed
moet regelen.
> Budgetplanning
Budgetplanning
In het productboekje budgetplanning wordt
de huidige situatie geanalyseerd door middel
van een budgetoverzicht. In dit overzicht
worden je inkomsten, je uitgaven en je
schulden opgenomen...
> Contacten met instantie
Contacten met instanties
In Nederland heb je gedurende je leven te maken met
een groot aantal instanties. Om het contact met
deze instanties goed te laten verlopen is
het belangrijk om te weten wat
de kerntaken van de verschillende
instanties zijn.
> Dagstructuur
Dagstructuur
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je een
goede dagstructuur hebt. Het is namelijk
gebleken dat mensen die een goede
dagstructuur hebben veel beter in hun vel
zitten dan mensen zonder structuur in
hun leven.
> Sociale contacten
Sociale contacten
Het hebben van contacten in je sociale omgeving
bevordert je zelfredzaamheid; je gevoel van
eigenwaarde; je gevoel ergens bij te horen en je
gevoel van geluk of levensvreugde.
> Transfer vaardigheden
Transfer vaardigheden
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je de
vaardigheden die je leert tijdens je
behandeling binnen de geestelijke
gezondheidszorg in je dagelijkse leven in de
praktijk brengt.

Zorgverlening, Leveringsvormen & Locaties beschermd wonen

Smart-Coach biedt de volgende diensten:

  • Ambulante begeleiding
  • Wonen met ondersteuning
  • Beschermd wonen
  • Dagbesteding
  • Behandeling
  • Huishoudelijke hulp

Leveringsvormen: kies je voor een PGB of voor Zorg in Natura? 

  • PGB: Bij een PGB bepaal je zelf bij wie je de zorg of voorziening inkoopt. Je hebt de regie (de leiding) over je eigen zorg. Je zoekt zelf je zorgverleners uit, sluit contracten met ze af, maakt een planning en regelt de betalingen. Je houdt zelf de administratie bij. Je stuurt zelf je zorgverleners aan: dat betekent dat jij ze vertelt hoe jij de zorg of hulp wilt hebben. Als je het lastig vindt om deze taken allemaal zelf uit te voeren dan kun je iemand uit jouw omgeving vragen om je hiermee te helpen.

 

  • Modulair Pakket Thuis (MPT): Met een MPT koop je de zorg in op basis van Zorg in Natura. Smart-Coach declareert zijn zorg dan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Bij een MPT betaal je zelf de huur van je woning. Je krijgt geen wekelijkse vergoeding voor eten en drinken vanuit je MPT. Bij een MPT is je eigen bijdrage bij het CAK wat hoger dan bij het PGB, maar lager dan bij het hieronder staande VPT.
  • Volledig Pakket Thuis (VPT): Met een VPT koop je de zorg in op basis van Zorg in Natura. Smart-Coach declareert zijn zorg dan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Bij een VPT betaal je zelf de huur van je woning. Je krijgt wel een wekelijkse vergoeding voor eten en drinken vanuit je VPT. Bij een VPT is je eigen bijdrage bij het CAK wat hoger dan bij het PGB en het MPT.

Welke zorg kun je bij Smart-Coach krijgen?

Behandeling

De behandeling richt zich uitsluitend op cliënten met een WLZ-indicatie en bestaat uit cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. De behandeling wordt geboden door een gedragswetenschapper. Smart-Coach biedt geen behandeling vanuit de zorgverzekeringswet.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent begeleiding bij de cliënt aan huis. De cliënt wordt begeleid vanuit zijn of haar eigen leefomgeving. De cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen, die samen met hem of haar een plan van aanpak opstelt. Conform dit plan van aanpak wordt aan doelen op diverse leefgebieden gewerkt.

Wonen met ondersteuning

Wonen met ondersteuning betekent intensieve begeleiding bij de cliënt aan huis in een woning van Smart-Coach. Smart-Coach heeft hiervoor een 4-tal studio’s beschikbaar in Oss, Uden en Boxmeer.

Bij wonen met ondersteuning wordt de cliënt begeleid vanuit zijn of haar eigen leefomgeving. De cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen, die samen met hem of haar een plan van aanpak opstelt. Conform dit plan van aanpak wordt aan doelen op diverse leefgebieden gewerkt.

Woongroep “Fort Prins Willem” in Rosmalen (beschermde woonvorm)

Woongroep “Fort Prins Willem” is een woonvoorziening waar de cliënten beschermd wonen. De woongroep is gevestigd in Rosmalen. Op de woongroep wonen cliënten die niet meer geheel zelfstandig  kunnen wonen én cliënten die juist voorbereid willen worden om in de toekomst wel weer zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Woongroep “Fort Prins Willem” is een samenwerking tussen Woonstichting Joost en Smart-Coach. Er wonen in totaal 15 Smart-Coach-cliënten in deze woongroep. In de woongroep is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Iedere cliënt heeft een eigen persoonlijk begeleider en daarnaast zijn er groepsbegeleiders aanwezig. Op deze manier kan iedere cliënt op ieder moment van de dag aanspraak maken op de zorg die op dat moment nodig is. De cliënt bepaalt zelf waar hij hulp bij wil krijgen. Samen met de begeleider wordt de huidige situatie van de cliënt in kaart gebracht en worden realistische doelen gesteld op verschillende leefgebieden.

Woongroep “De Pastorie” (beschermde woonvorm)

De woongroep “De Pastorie” in Schijndel is ingericht voor cliënten die niet geheel zelfstandig kunnen wonen én voor cliënten die juist voorbereid willen worden om in de toekomst wel weer zelfstandig te kunnen gaan wonen. De cliënten in het woonproject wonen zelfstandig in een studio. Elke studio bestaat uit een aparte woon- en slaapkamer, keukenblok en aparte badkamer met toilet. De cliënt bepaalt zelf waar hij of zij hulp bij wil krijgen. Samen met de begeleider wordt de huidige situatie van de cliënt in kaart gebracht en worden realistische doelen gesteld op verschillende leefgebieden.

Woongroep “Het Landgoed” in Rosmalen (beschermde woonvorm)

Het woonproject “Het Landgoed” is er voor cliënten die een grote stap willen maken naar zelfstandig wonen. “Het Landgoed” is een beschermde woonvorm waar 14 uur per dag begeleiding aanwezig is. Buiten deze uren kunnen de cliënten contact opnemen met een telefonische bereikbaarheidsdienst die 24-uur per dag bereikbaar is en in geval van nood ter plaatse kan komen. Iedere cliënt heeft een eigen persoonlijk begeleider, daarnaast zijn er groepsbegeleiders aanwezig. De cliënt bepaalt zelf waar hij of zij hulp bij wil krijgen. Samen met de begeleider wordt de huidige situatie van de cliënt in kaart gebracht en worden realistische doelen gesteld op verschillende leefgebieden.

Dagbesteding

Op het landgoed in Rosmalen bevindt zich ook de dagbesteding van Smart-Coach. Dagelijks rijdt er een busje om cliënten van Smart-Coach op te halen voor de activiteiten op het landgoed. Dit landgoed is 8000 ha. groot en er wordt veel gedaan aan onderhoud van het terrein, er is een moestuintje, dierenverzorging, houtbewerking, sportactiviteiten, creatieve activiteiten en nog vele andere leuke activiteiten waar mensen die verder van de arbeidsmarkt afstaan hun tijd mee door kunnen brengen. Ook wordt er indien mogelijk gewerkt aan competenties om terug te keren naar de arbeidsmarkt.

Informatie

Indien u vragen heeft over onze dienstverlening dan kunt u terecht bij het secretariaat van Smart-Coach B.V.

Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via 073-5221271 of per e-mail via info@smart-coach.nl.